วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


 เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2554 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑาเยาวชนอำเภอท่าสองยาง ประจำปี 2554
เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา กรีฑาและกองเชียร์
ขององค์กรหน่วยงานและโรงเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางโรงเรียนชุมชนบ้าน
ท่าสองยางซึ่งเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางก็ได้
รับเหรียญรางวัลการแข่งขันอย่างมากมายแต่รางวัลที่เป็นเกียรติและน่าภาคภูมิ
ใจมากที่สุด คือรางวัลชนะเลิศ ประเภทกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับ
จังหวัดเพื่อชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนบาท ทางเราจึงขอให้เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีประธานเปิดพิธีคือ
นายกำแหง ศิริวงศ ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการแสดงของเด็กนักเรียน ซุ้มการละเล่น
ต่าง ๆ และมีการแจกของขวัญ ขนม อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นอีกด้วย
ทำให้บรรยายกาศภายในงานนั้นมีแต่ความสุขสนุกสนานกันทั่วหน้า
สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2555 นายกรัฐมนตรี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ได้มอบไว้ให้นี้คือ"สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจ
เทคโนโลยี" ดังนั้นถ้าใครอยากเป็นเด็กที่ดีก็ควรปฏิบัติตาม
คำขวัญประจำวันเด็กของปีนี้ด้วยนะคะ


ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้จัดกิจกรรม"การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ประจำปีการศึกษา 2554"โดยมีนายประเสริฐ เอนกลาง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางเป็นผู้เปิดและปิดพิธี
กิจกรรมนี้ได้จัดกระทำมาทุกปีเพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารีมี
ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย
และยังได้รับความรู้ต่าง ๆ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ในชีวิต
ประจำวันได้อีกด้วย

          เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๕๕ นายทองสุข อยู่ศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการนี้ ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ยังได้ให้โอวาสกับนักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาว่าต้องเป็นคนดีและคนเก่งและทำคุณความดีให้กับชุมชนและประเทศต่อไป 


สวัสดีค่ะขอต้อนรับ

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางนะคะ
ใกล้สอบไฟนอลแล้วนะคะช่วงนี้ นักเรียนส่วนมากยังไม่รู้เลยว่าต้อง
เตรียมตัวอย่างไร โดยเฉพาะรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ต้อง
ประวัติเพิ่มเติม ข้อมูลที่น่าสนใจ 

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ        นางสาวต้องกมล คงแก้ว 

 ชื่อเล่น    น้องต้อง 

  เกิด        จันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2532 

 อนุบาล     โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 

 ประถม- มัธยม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

 อุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 คติประจำใจ     คบบัณฑิตพาไปหาผล คบคนพาลพาไปหาผิด

๑.....คุณครูจ๊ะจ๋า.....๑

            โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง บ้านแม่ตะวอ ของพวกเรา
อยู่ติดชายแดนพม่า อ.ท่าสองยาง เรามีภูเขา แม่น้ำเมย ที่อุดมสมบรูณ์ ไปด้วยต้นไม้
ความร่มรื่น ที่เย็นสบายมีธรรมชาติที่ ปลอดโปร่ง น่าอยู่